Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Tri Tôn HĐND huyện hoàn thành hoạt động giám sát trước kỳ họp thứ 7 (04/06/2018)

Thường trực HĐND huyện và Ban Kinh tế xã hội, Ban pháp chế vừa tổ chức xong hoạt động giám sát trước kỳ họp lần thứ 7 tại các xã thị trấn và một số cơ quan ban ngành huyện.. đợt giám sát nhằm  đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực. xác định những khó khăn hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên chức. Đánh giá hoạt động của thường trực và các ban HĐND xã và kịp thời tháo gỡ khó khăn để hoạt động HĐND đạt kết quả cao. 

Theo đó thường trực HĐND huyện Tri Tôn đã giám sát UBND huyện về thực hiện đề án phân luồng học sinh trên địa bàn huyện. Tại buổi giám sát ông Phan Văn Sương, chủ tịch UBND huyện cũng đánh giá kết quả đạt được ở huyện còn thấp, nêu lên những khó khăn vướn mắc của ngành giáo dục, đồng thời hứa sẽ cùng phòng giáo dục đào tạo bàn bạc đề xuất UBND tỉnh và các ngành có liên quan bổ sung chỉnh sữa chương trình hướng nghiệp ở các trường, cơ cấu ngành nghề trong giáo dục nghề nghiệp vì hiện nay đã lạc hậu, không còn phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. có chế độ chính sách ưu đãi, khuyến khích học nghề phù hợp với từng đối tượng ở địa phương. Về công tác tuyên truyền phân luồng học sinh trách nhiệm chính là ngành giáo dục, tuy nhiên cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể, các xã thị trấn, thới gian tới UBND huyện sẽ nghiên cứu và chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án phân luồng học sinh trên địa bàn huyện.
Ngoài ra thường trực HĐND huyện cũng tiến hành giám sát UBND xã Lê Trì về công tác xã hội hóa xây đựng giao thông nông thôn. Giám sát hoạt động HĐND 2 xã Lương An Trà và Vĩnh Phước. Qua đó bà Nguyễn Thị Phương Lan phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu từng thành viên HĐND 2 xã phải phát huy trách nhiệm, nâng cao nâng lực thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của  Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tăng cường các hoạt động giám sát tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi và đôn đốc các cơ quan trả lời ý kiến cử tri. Tham gia đầy đủ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tích cực đóng góp các ý kiến, kiến nghị đối với Đảng bộ những vấn đề có liên quan đến sự phát triển và an sinh xã hội của địa phương.
Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Tri Tôn tổ chức khảo sát, giám sát tình hình sử dụng ngân sách giáo dục và tiến độ trường đạt chuẩn quốc gia tại một số điểm trường học và phòng giáo dục. Hiện phòng đang quản lý 55 cơ sở giáo dục với tổng số cán bộ công nhân viên chức là 1.765 ngưởi. Năm 2018 tổng dự toán được giao cho 55 trường là 236 tỷ 16 triệu đồng. Về thực hiện lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện có 4 trường đạt chuẩn, Khó khăn hiện nay đối với các trường là cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Một số hiệu trưởng chưa đạt chuẩn chuyên môn phù hợp. tỷ lệ lưu ban, bỏ học còn cao. Chất lượng giáo dục ở một số trường vùng đồng bào khó khăn còn thấp. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp huyện chưa cao. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường còn chậm.  Đoàn giám sát yêu cầu phòng giáo dục đào tạo cần chủ động thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn và giao dự toán, đặc biệt là nguồn kinh phí sửa chữa kịp thời cho các trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất. Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch hàng năm, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện lộ trình trường chuẩn quốc gia. Rà soát lại những trường hợp đủ điều kiện cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và liên hệ các ngành có liên quan tiến hành  
 Ban pháp chế HĐND huyện cũng thành lập đoàn tổ chức giám sát UBND thị trấn Tri Tôn, xã Tân Tuyến, phòng tư pháp và phòng nội vụ về công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở  và công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức. Qua đó Đoàn giám sát đề nghị thị trấn Tri Tôn và xã Tân Tuyến cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức,  phương thức  nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoàn thiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi vị trí công tác, cán bộ , đặc biệt quan tâm cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý chặt chẻ hồ sơ cán bộ, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản.
Qua giám sát phòng nội vụ huyện, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện lưu ý “cần bố trí cán bộ phù hợp đối với 2 thị trấn là giảm biên chế cán bộ nông nghiệp, bố trí thêm cán bộ quản lý chợ và điện. Xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND, HĐND, trách nhiệm 2 nhưng phụ cấp lại chỉ có 20%. Chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã còn thấp, nên tham mưu đề xuất bố trí 1 cán bộ công chức kiêm nhiệm thêm một chức danh không chuyên trách để nâng thu nhập, giảm đầu mối tinh gọn bộ máy cấp cơ sở theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Riêng đối với Nghị định 158 cần rà soát và hướng dẫn các xã thị trấn thực hiện theo đúng Quyết định 1310 của UBND huyện đã ban hành”
Ngoài ra các thành viên trong đoàn cũng kiến nghị mong muốn phòng nội vụ chỉ ra những nguyên nhân, những nội dung quy định trong Nghị định 158 không thể thực hiện được để đề xuất bổ sung chỉnh sửa. Tham mưu UBND huyện ra quyết định luân chuyển cùng một chức danh ở các xã với nhau. Quan tâm thực hiện việc xét tuyển đối với vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, các đối tượng được ưu tiên.
Nhìn chung qua đợt giám sát lần này thường trực và 2 ban HĐND huyện đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan đơn vị. đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướn mắt để làm việc với UBND huyện nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. các báo cáo, kết luận giám sát được kịp thời gởi đến các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Các ý kiến kiến nghị sau giám sát tiếp tục được các đơn vị tiếp thu và từng bước giải quyết. Đối với những vấn đề còn nhiền vướn mắt, bất cập, thường trực HĐND sẽ tiến hành chất vấn trực tiếp các ngành huyện tại kỳ họp HĐND lần thứ 7 vào trung tuần tháng 7 tới.

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này