Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
KẾ HOẠCH Quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2017 (15/05/2017)

Để đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp của các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/04/2017 về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2017 nhằm nâng cao sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những vi phạm về sử dụng ngư cụ cấm, đặc biệt là sử dụng điện, sử dụng lưới có kích thước nhỏ hơn qui định để khai thác thủy sản trên nội đồng khi mùa lũ về và các tuyến sông, kênh rạch.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng nội dung Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang.
Bảo tồn, phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhất là những giống, loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Đối tượng kiểm tra: Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và đánh bắt thủy sản trên các tuyến sông, kênh, rạch, đất ngập nước thuộc địa bàn huyện Tri Tôn. Đảm bảo không còn những hộ khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, có tính chất hủy diệt trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các qui định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh:
a/. Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
b/. Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/036/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ; 
c/. Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 20/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản;
d/. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/09/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;
e/. Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
Thời gian kiểm tra: Kế hoạch được thực hiện trong cả năm 2017.
Phương thức kiểm tra: Việc kiểm tra phải thực hiện trên toàn địa bàn huyện, được thực hiện bởi các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và của xã, thị trấn và hoạt động độc lập nhau.
- Đoàn cấp huyện: Do UBND huyện làm chủ trì cùng sự tham gia của Phòng Nông nghiệp và PTNT và lực lượng Công an huyện.
- Đoàn cấp xã, thị trấn: Do Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ trì cùng với sự tham gia của Công an các xã, thị trấn, BCH Quân sự các xã, thị trấn và Trưởng các khóm, ấp.

Nguồn phát hành :Võ Văn Thanh
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này