Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
HĐND huyện Tri Tôn phát huy hiệu quả hoạt động (24/08/2018)

Năm 2017 là năm thứ ba trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và thực hiện hoạt động HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, HĐND huyện Tri Tôn đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

Điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn đầu tiên phải kể đến là công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định của HĐND. Trong này HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 6 vào cuối năm 2017 và kỳ họp thứ 7 vào ngày 26/7/2018. Để chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, ban thường trực mặt trận tổ quốc tổ chức và điều hành đúng chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Phân công các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp, tổng hợp và gửi đại biểu HĐND các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo với cử tri. Báo cáo của các Ban HĐND đảm bảo chất lượng có tính phản biện cao, là cơ sở để HĐND huyện xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng và cần thiết của địa phương. Công tác tổ chức và điều hành các kỳ họp được xây dựng khoa học và bố trí hợp lý. Chủ tọa kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối vợi ngành. Đồng thời thông qua các nghị quyết về kinh tế xã hội, quy chế hao5t động, kế hoạch giám sát
Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm HĐND huyện cũng tổ chức 5 phiên họp của thường trực để đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, đề ra nhiệm vụ tháng tới, báo cáo kết quả giám sát và dự thảo chương trình giám sát năm 2019. Quyết định kế hoạch và chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7. Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp và bàn giải pháp nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri.
 Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND được Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, phó chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn cho biết “6 tháng đầu năm thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về cấp phát huân huy chương khán chiến và thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng ở phòng Lao động Thương binh xã hội và 2 xã An Tức, Ô Lâm, giám sát UBND huyện về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và giám sát hoạt động của HĐND xã Vĩnh Phước, Lương An Trà. Ban kinh tế xã hội giám sát UBND xã Lê Trì về xây dựng đường giao thông nông thôn, giám sát phòng giáo dục đào tạo và khảo sát một số đơn vị trường học về dự toán thu chi ngân sách, thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia. Ban pháp chế giám sát phòng nội vụ, Tư Pháp, UBND xã Tân Tuyến, thị trấn Tri Tôn về công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và công tác quản lý cán bộ. Tổ đại biểu HĐND huyện cũng tiến hành giám sát ở địa bàn ứng cử chủ yếu lĩnh vực an ninh, ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thu khiếu nại …Thông qua giám sát đã có nhiều kiến nghị xác đáng đối với các cấp, các ngành về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót  giúp các cơ quan nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở”. 
Công tác tác tiếp xúc cử tri được  đại biểu HĐND tỉnh quan tâm chú trọng nhất là việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 31 cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7, có 2.671 cử tri tham dự, Có 67 ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện được UBND huyện tiếp thu và giải quyết, và chỉ đạo các ngành có liên quan giải quyết.  Những ý kiến khác đã được tổng hợp phân loại gửi đến các cấp, các ngành, tỉnh giải quyết. Công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh được tổ chức thường xuyên theo quy định, trực tiếp tham gia tiếp công dân định kỳ. trong này thường trực và các ban tổ chức 11 cuộc,tổ đại biểu tiếp 99 cuộc. Nhận 4 đơn khiếu nạu có liên quan lĩnh vực đất đai đã chuyển cơ quan có thểm quyền xem xét.  
Ngoài các hoạt động trên, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã thực hiện nhiều nội dung và công việc khác như duy trì tốt và đảm bảo hoạt động thường xuyên của HĐND huyện; điều hòa phối hợp chương trình hoạt động của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế -xã hội của huyện. Tổ chức Hội nghị giao ban HĐND 2 cấp huyện, xã với chủ đề”giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri”. Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung các kỳ họp HĐND; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc HĐND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ của HĐND và việc thực hiện chế độ, thông tin báo cáo, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Thực hiện chuyên mục HĐND với cử tri trên đài truyền thanh huyện mỗi tháng 2 kỳ.
Để hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra trong năm 2018, Bà Nguyễn Thi Phương Lan, phó chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn cho biết:“thời gian tới HĐND huyện tiếp tục  tổ chức khảo sát, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội . Giám sát Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện về xây dựng cơ bản. giám sát UBND xã Vĩnh Gia về kết quả nâng chất tiêu chí nông thôn mới. tham gia đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách thực hiện chích sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dận. tham gia đầy đủ các cuộc họp do UBND huyện và các ngành mời. thông qua đó nắm bắt sát hơn tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện và kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các ngành và địa phương để UBND huyện kịp thời điều chỉnh cho phù hợp”.
Có thể nói, với những sự cố gắng nỗ lực của từng đại biểu, sự năng động sáng tạo của thường trực HĐND mà hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt được kết quả cao, nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng là niềm tin của cử tri huyện Tri Tôn. 

Nguồn phát hành :Châu Phong
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này