Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTTQ – Đoàn thể
Skip portlet Portlet Menu

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

Tham mưu giúp Uỷ ban MTTQ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình công tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quy định tại điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước. Tuyên truyền các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong quần chúng nhân dân.1- Chức năng:

 • Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện là cơ quan Thường trực, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban MTTQ huyện về các mặt tổ chức hoạt động theo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tham mưu giúp Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.2- Nhiệm vụ:

 •  Giúp Uỷ ban MTTQ thường trực, điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.
 •  Tham mưu giúp Uỷ ban MTTQ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình công tác và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Uỷ ban    MTTQ Việt Nam quy định tại điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước.
 • Tuyên truyền các quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong quần chúng nhân dân.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.3- Mối quan hệ công tác.

 • Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về các hoạt động của cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện.
 • Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện quan hệ và phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân huyện theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, quy chế hoạt động chung.
 • Cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các đơn bị quân đội, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương... để thực hiện tốt các chương trình công tác của Mặt trận.
 • Cơ quan Mặt trận Tổ quốc huyện thông qua Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các huyện uỷ,thành uỷ thống nhất về tổ chức, nhân sự và chỉ đạo công tác mặt trận đối với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.Cổng thông tin Tri Tôn

 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này